Sales.lv privatumo politika

Apie mus

Valdytojas: Ribotos atsakomybės bendrovė „Sales.lv“, bendrasis registracijos Nr. 40103240056 (toliau – „Sales.lv“).

Žodžiai „Jūs“, „Jūsų“ ir kiti įvardijimai šioje Privatumo politikoje reiškia bet kurį interneto tinklavietės, kurios adresas: https://sales.lv (toliau – interneto tinklavietė), lankytoją. Taip pat žodžiai „mes“, „mūsų“ ir kiti įvardijimai reiškia „Sales.lv“.

Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip „Sales.lv“ tvarko asmens duomenis, kokia yra naudojimosi duomenų subjekto teisėmis tvarka, asmens duomenų apsaugos reikalavimai. „Sales.lv“ privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui, susijusiam su „Sales.lv“ interneto tinklaviete: https://sales.lv ir šios tinklavietės veiklos užtikrinimu.

Bendrovė „Sales.lv“, tvarkydama asmens duomenis, laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir Fizinių asmenų duomenų tvarkymo įstatymo reikalavimų, taip pat kitų Latvijoje galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Jūsų privatumas

Mūsų tikslas – kuo aiškiau ir suprantamiau informuoti Jus apie tai, kaip ir kodėl naudojame Jūsų asmeninę informaciją, kad jaustumėtės saugūs, pateikę mums savo asmens duomenis. Asmens duomenys yra bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama asmens tapatybei nustatyti.

Mes imamės atitinkamų priemonių, kad užtikrintume, jog Jūsų asmens duomenys, kuriuos turime, bus apsaugoti, o Jūsų asmens duomenų tvarkymas vyks vadovaujantis galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais, mūsų vidaus politika ir tvarka. Mes taip pat paskyrėme atsakingą darbuotoją – duomenų apsaugos specialistą, kuris stebės, kaip laikomasi asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimų ir nustatytos tvarkos.

Mes saugome Jūsų asmens informaciją ir viskas, ką su ja darome, yra konfidencialus dalykas. Ši politika suteikia galimybę Jums sužinoti, kokius Jūsų duomenis galime rinkti, kaip mes juos naudosime, taip pat pateiksime informaciją apie Jūsų teises ir kaip galite su mumis susisiekti.

Mes reguliariai susipažįstame su naujomis duomenų apsaugos ir privatumo reglamentavimo nuostatomis, ir ši privatumo politiką gali keistis arba būti papildyta. Šioje interneto tinklavietėje skelbiama Privatumo politika yra aktuali. Bet kuri privatumo politikos versija, skelbiama interneto tinklavietėje, atstoja visas ankstesnes privatumo politikos versijas ir įsigalioja, kai tik yra paskelbiama.

Kokių kategorijų asmens duomenis mes renkame ir kodėl?

  • Slapukai (Cookies)

Slapukai – maži tekstiniai failai, sukuriami ir išsaugomi Jūsų įrenginyje, kuriuo jungiatės prie interneto (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ir kt.), lankantis mūsų interneto tinklavietėje. Slapukai „atsimena“ Jūsų veiksmus ir pagrindinę informaciją, todėl palengvina naudojimąsi mūsų tinklaviete.

Įdiegus slapukus, apdorojami tinklavietės naudojimo duomenys, nustatomos svetainės veikimo problemos ir trūkumai, renkami statistiniai duomenys apie naudotojų įpročius, taip pat palaikomas visas svetainės funkcionavimas ir padaroma, kad ji būtų patogi.

Jeigu nenorite leisti naudoti slapukų, galite sustabdyti jų diegimą, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju gali būti sutrikdytas naudojimasis mūsų tinklaviete arba naudotis gali būti sudėtingiau. Ištrinti išsaugotus slapukus galima Jūsų įrenginio interneto naršyklės nustatymų skyrelyje ištrinant išsaugotų slapukų istoriją. Mūsų slapukai negali Jūsų asmeniškai identifikuoti.

Tinklavietėje gali būti naudojami funkciniai slapukai. Šie slapukai suteikia galimybę tinklavietei atsiminti Jūsų nustatymus ir pasirinkimus, tai palengvina naudojimąsi tinklaviete, pavyzdžiui, kai norite likti prisijungę prie tinklavietės. Slapukai naudojami, kad būtų įgyvendintas mūsų teisėtas interesas palaikyti, patobulinti ir padaryti tinklavietę patogesnę, jie naudojami atsižvelgiant į Jūsų sutikimą (naršyklės konfigūracijos nustatymą). Funkciniai slapukai yra nuolat saugomi Jūsų įrenginyje.

Tinklavietėje gali būti naudojami analitiniai ir (arba) veikimo slapukai. Slapukai suteikia galimybę nustatyti ir pateikti svetainės lankytojų skaičių, pamatyti, kaip lankytojai naršo svetainėje, surenkama informacija apie tai, kaip naudojamasi svetaine, nustatoma, kuriuose skyreliuose dažniausiai lankomasi, įskaitant tai, kokį turinį dažniausiai lankytojas pasirenka tinklavietėje. Šių slapukų įdiegimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas tobulinti tinklavietės veikimą (informacija naudojama analitiniais tikslais: kad būtų išsiaiškinta, kas domina tinklavietės naudotojus, ir būtų galima pagerinti svetainės funkcionalumą, padarant ją patogesnę, suteikiant įvairias naudojimosi tinklaviete galimybes), atsižvelgiant į Jūsų sutikimą (naršyklės konfigūracijos nustatymą). Analitiniai ir (arba) veikimo slapukai yra nuolat saugomi Jūsų įrenginyje.

Analitiniai slapukai identifikuoja tik vartotojo įrangą, tačiau neatskleidžia vartotojo identiteto.

Tam tikrais atvejais kai kuriuos analitinius slapukus valdo ne tinklavietės turėtojas, o tretieji asmenys. Kad būtų pagerinta Jūsų privatumo apsauga, naudojamasi „Google Analytics“ paslaugomis ir atitinkamais slapukais, taip pat „Google Analytics“ teikiama IP adreso anonimizavimo galimybe.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

– Tinklavietės naudotojų pasirinkimai, interesas turėti įpročių statistiką 

Jūsų sutikimas (interneto naršyklės konfigūracijos nustatymas) ir mūsų teisėtas interesas užtikrinti, patobulinti ir padaryti naudojimąsi tinklaviete patogesnį.

  • Google Analytics

Palaikant šios tinklavietės veikimą, naudojamasi „Google Inc.“ teikiamomis paslaugomis („Google Analytics“), šiuo tikslu išsaugomi tekstiniai slapukai Jūsų, kaip galutinio naudotojo, įrenginyje, suteikiantys galimybę analizuoti, kaip naršote tinklavietėje. Šių slapukų sugeneruota informacija apie Jūsų naudojimosi patirtį perduodama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma, „Google Inc.“ turi prieigą prie statistinių duomenų, surinktų naudojant šį įrankį. Jūsų IP adresas, taikant anonimizavimo principą, sutrumpinamas pagal Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės praktiką ir tik išskirtiniu atveju perduodamas JAV esantiems „Google“ serveriams. „Google“ apibendrina šią informaciją, kad būtų galima analizuoti, kaip naudojamasi atitinkama tinklaviete, ir tinklavietės turėtojui pateiktų ataskaitą apie lankytojų veiklą atitinkamoje tinklavietėje bei teiktų kitas su tinklaviete ir naudojimusi internetu susijusias paslaugas. Būtinu atveju „Google“ šią informaciją gali pateikti tretiesiems asmenims, jeigu taip nustatyta įstatymu arba jeigu tretieji asmenys, sudarę susitarimą su „Google“, teikia duomenų tvarkymo paslaugą. Bendrovė „Google Inc.“ yra įsipareigojusi laikytis ES ir JAV taikomų privatumo apsaugos principų („EU-US privacy shield list“). Tai užtikrina, kad šis paslaugų teikėjas laikysis ES nustatytų privatumo apsaugos standartų. Aktuali informacija apie „Google Analytics“ pateikiama šios „Google“ paslaugos tinklavietėje.

Jūs galite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų naudojimo, atsisiuntę ir įsidiegę papildinį „Google Analytics Opt-out Browser Add-on“ (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=en).

Daugiau ir aktualiausia informacija apie „Google“ slapukus: https://policies.google.com/technologies/cookies .

Tinklavietės palaikymo tikslu „Google“ gali būti naudojama ir tvarkoma ši informacija: Reklamos vykdymo tikslu, „Google Analytics“ gali parengti informaciją apie duomenų srautą, – ne tik pateikti duomenis, surinktus naudojant standartines „Google Analytics“ funkcijas, taip pat gali surinkti duomenis reklamavimo ataskaitos pateikimo tikslu.

Pakartotinės rinkodaros tikslu, „Google Analytics“ gali apdoroti duomenis, gautus iš naudotojų, kurie yra prisijungę prie „Google“ ir suteikę galimybę „Google“ susieti žiniatinklio ir programų naršymo istoriją su jų „Google“ paskyromis, taip pat naudoja informaciją iš savo „Google“ paskyrų, norėdami personalizuoti reklamą. Tokiu atveju, „Google Analytics“ laikinai naudoja duomenų identifikatorius, kad teiktų palaikymą ir atrinktų tikslines grupes.

Reklamavimo ataskaitos pateikimo tikslu, „Google Analytics“ gali tvarkyti tikslinių grupių demografinius ir su pomėgiais susijusius duomenis, taip pat pateikti „Campaign Manager“ ataskaitas, „Display & Video 360“ ataskaitas bei „Google“ reklamos tinklo seansų ataskaitas, tokiu būdu padėdami suprasti, kokie yra naudotojai. Daugiau ir aktualiausia informacija apie šiuos įrankius: https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=en-GB.

  • Tiesioginė rinkodara, reklama ir informacinė medžiaga

Gavę Jūsų sutikimą, informuojame Jus apie įvairias naujienas ir aktualijas, susijusius su mūsų paslaugomis ir veikla. Jeigu norite gauti mūsų naujienlaiškius, turite tai nurodyti mūsų tinklavietėje arba kreipęsi kitu siūlomu būdu.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

– Asmeninė informacija (vardas, pavardė)

– Kontaktinė informacija (el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris)

Jūsų sutikimas

  • Duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis

Kad galėtumėte susisiekti su mumis (įskaitant užpildymą ir naudojimąsi tinklavietėje esančiomis kontaktinėmis formomis) arba kad galėtumėme Jus informuoti, atsakyti į Jūsų prašymą, įforminti Jūsų prašymą bei susisiekti su Jumis kitais galiojančiuose įstatymuose nurodytais atvejais, mes galime Jus identifikuoti ir naudotis mums prieinama Jūsų kontaktine informacija (telefono numeriu, el. pašto adresu, pašto adresu), galime prašyti pateikti papildomą identifikavimo informaciją, jei to reikia siekiant tinkamai apsaugoti privatumą arba įvykdyti mūsų įsipareigojimus, taip pat informuoti mūsų bendradarbiavimo partnerius, kad galėtų geriau reaguoti į Jūsų reikmes arba patobulinti mūsų produktus ir paslaugas. Mes galime išsaugoti ryšių su Jumis duomenis ir Jūsų prašymuose esančią informaciją, kad užtikrintume savo teisėtus interesus (įskaitant galimybę tinkamai aptarnauti klientus, užtikrinti verslo valdymo procesų efektyvumą, gerinti klientams teikiamų paslaugų kokybę, ginti „Sales.lv“ interesus ieškinio arba pretenzijų nagrinėjimo laikotarpiu), taip pat sudarytume sutartį, Jums parodžius iniciatyvą, ir imtumėmės būtinų priemonių, reikalingų šiai sutarčiai sudaryti.

Kad būtų galima užtikrinti geresnę duomenų apsaugą ir reikėtų kuo mažiau duomenų, tinklavietėje esančioje formoje tereikia nurodyti vardą, telefoną ir elektroninį paštą, taip pat dominančių paslaugų temą. Taip pat prašome šioje formoje pateikti darbo kontaktinę informaciją.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

– Asmeninė informacija (vardas, pavardė)

– Kita identifikavimo informacija

– Kontaktinė informacija (gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas arba mobiliojo telefono numeris)

Kad būtų galima vykdyti galiojančiuose teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus

Mūsų teisėtas interesas yra vykdyti komercinę veiklą, tinkamai teikti klientų aptarnavimo paslaugas, efektyviai vykdyti verslo valdymą, užtikrinti ir gerinti paslaugų kokybę, apsaugoti savo interesus galimų ieškinio arba pretenzijų nagrinėjimo laikotarpiu.

Bendradarbiavimo arba kitokios sutarties sudarymui.

– Neteisėtos veiklos, vykdomos prieš mus, tyrimas ir prevencija

Norėdami nustatyti ir užkirsti kelią neteisėtai veiklai, vykdomai prieš „Sales.lv“ (pavyzdžiui, siekiant ištirti ir užkirsti kelią pažeidimams, apsaugoti ir patobulinti mūsų IT sistemas, užkirsti kelią išpuoliams ir įsilaužimui arba neteisėtam svetainės redagavimui, taip pat blokuoti prieigą prie svetainės, užkirsti kelią brukalams, sukčiavimui arba kitai neteisėtai veiklai), mes galime rinkti ir apdoroti mums prieinamus duomenis, įskaitant jų perdavimą teisėsaugos institucijoms arba informacinių technologijų saugumo incidentų prevencijos institucijoms.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

– Naudotojo sugeneruoti duomenys, apsilankymų istorija, duomenys, susiję su naudota įranga ir nustatymais, pavyzdžiui, kalbos, laiko juostos, operacinė sistema ir programa, IP ir MAC adresai, naršyklės nustatymai, kita informacija apie naudojimąsi tinklaviete ir „Sales.lv“ skaitmeninėmis paslaugomis, taip pat kita identifikavimo informacija.

Mūsų teisėtas interesas yra užkirsti kelią piktnaudžiavimui naudojantis paslaugomis arba paslaugų teikimo sutrikdymui, taip pat ištirti ir sustabdyti nusikalstamą veiką, vykdomą prieš bendrovę.

Kad būtų galima vykdyti galiojančiuose teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus

Iš kokių šaltinių mes gauname asmens duomenis, ar jie tikslūs?

Asmens duomenis gauname iš Jūsų. Mes kaupiame informaciją, kurią gauname, kai lankotės ir naudojatės tinklaviete, renkame duomenis, kuriuos pateikiate (įskaitant duomenis, kuriuos pateikiate prieš gaudami mūsų paslaugą arba užpildydami informacijos pateikimo laukelius tinklavietėje), taip pat išsaugome duomenis, kuriuos pateikiate susisiekdami su mumis. Mes galime gauti duomenis iš paslaugų teikėjų, kurie palaiko tinklavietės veikimą, įskaitant jos veikimo statistinių duomenų teikimo paslaugą, apsaugą nuo brukalų, kitas saugumo ir apsaugos nuo įsilaužimo paslaugas.

Jeigu pasikeitė Jūsų duomenys, kuriuos mums pateikėte (pvz., kontaktinė informacija, reikalinga naujienlaiškiams gauti), turite nedelsdami pranešti mums, kad ištaisytume neteisingus arba netikslius duomenis.

Kada tvarkome duomenis kitų asmenų vardu?

Mūsų klientai daugiausia yra komercinę veiklą vykdantys asmenys (kiti juridiniai asmenys) ir, mums teikiant paslaugas, jie, būdami duomenų valdytojai, nurodo mums, kad vykdytume veiklą, kuri gali apimti ir asmens duomenų tvarkymą. Tokiais atvejais mūsų klientai nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus, ir mes vykdome juos atitinkančią veiklą klientų vardu. Duomenų gavimo šaltiniai tokiais atvejais priklauso nuo valdytojo ir teikiamos paslaugos rūšies. Tuo atveju, kai teikdami paslaugas tvarkome asmens duomenis kliento vardu, esant klausimų apie duomenų tvarkymą, siūlome pirmiausia susisiekti su pačiu duomenų valdytoju, kuris galėtų tiksliau ir išsamiau atsakyti į visus klausimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu. Be abejo, mes taip pat padėsime Jums gauti informaciją apie duomenų tvarkymą savo kompetencijos ribose.

Kam mes perduodame Jūsų asmens duomenis?

– Paslaugų teikėjai ir bendradarbiavimo partneriai

Siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, užtikrinti tinklavietės veikimą ir „Sales.lv“ paslaugų teikimą, mes perduodame Jūsų asmens duomenis bendrovėms ir įstaigoms, kurios teikia mums paslaugas, pavyzdžiui, paslaugas, susijusias su tinklavietės technine priežiūra ir palaikymu, taip pat juos perduodame, kad siųstų tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Slapukais teikiamus duomenis tvarkome ir gauname mes ir mūsų partneriai, kurie užtikrina svetainės veikimą, renka duomenis ir analizuoja Jūsų veiksmus tinklavietėje.

Mes dedame pagrįstai reikalingas pastangas, kad patikrintume visus paslaugų teikėjus, kurie tvarko Jūsų asmens duomenis mūsų vardu ir mūsų nurodytais tikslais. Mes įvertiname, ar mūsų partneriai (asmens duomenų tvarkytojai) taiko tinkamas apsaugos priemones, siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tik mūsų nurodytais tikslais, laikantis mūsų nurodymų, reikalavimų bei teisės aktų nuostatų. Šios partnerių bendrovės neturi teisės naudoti Jūsų asmens duomenų kitiems tikslams (reikmėms).

– Teisėsaugos institucijos, valstybinės ir savivaldybių įstaigos

Siekdami įvykdyti teisės aktų nustatytus įsipareigojimus, galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms (pavyzdžiui, policijai), valstybinėms ir savivaldybių įstaigoms, joms pareikalavus. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms (tokioms kaip teismai), valstybinėms ir savivaldybių įstaigoms, teisinių paslaugų teikėjams, taip pat padaryti tai ir siekdami apsaugoti savo teisėtus interesus, reikalavimų, pretenzijų ir ieškinių rengimo, pateikimo bei mūsų atstovavimo atveju.

Duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (ES ir EEE) ribų

Mes visada stengiamės tvarkyti Jūsų asmens duomenis serveriams esant Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (ES ir EEE) teritorijoje.

Asmens duomenų perdavimas ir tvarkymas už ES ir EEE ribų gali vykti, jei tam yra teisinis pagrindas ir taikomos tinkamos apsaugos priemonės, kad asmens duomenų tvarkymas būtų laikomas pakankamai saugiu, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, ir laikantis teisinio reglamentavimo.

Kiek ilgai Jūsų duomenys gali būti saugomi?

Visi iš Jūsų gauti asmens duomenys yra saugomi tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, arba tol, kol neatšaukiate savo sutikimo, kad juos tvarkytume, jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis tokiu sutikimu. Asmens duomenis saugoti ilgesnį laikotarpį gali būti leidžiama, kai tai susiję su teisiniais reikalavimas dėl minimalaus dokumentų arba informacijos saugojimo laikotarpio arba kai gali reikėti apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Pasibaigus šiam laikotarpiui, mes saugiai ištrinsime Jūsų asmens duomenis arba padarysime juos neprieinamus (archyvuojamus) bei neidentifikuojamus, kad jų negalima būtų susieti su Jumis.

Mes turime teisę greičiau ištrinti arba visam laikui padaryti Jūsų duomenis anonimiškus, jeigu nelieka teisinio jų naudojimo pagrindo arba nebėra būtina juos saugoti, kad būtų galima teikti paslaugą.

Mes gauname elektroninį pranešimą su komunikacijos formoje pateiktais duomenimis, kurie yra saugomi ir tvarkomi kuo trumpiau, kol susisiekiama su reikiamu asmeniu (bet ne ilgiau kaip 15 dienų), paskui komunikacijos formos duomenys yra ištrinami. Tolesnis tokių duomenų tvarkymas atliekamas, jeigu yra teisinis pagrindas (pvz., reikalingi, kad būtų sudaryta sutartis, teikiamos paslaugos ir pan.).

Jūs esate atsakingi už duomenų saugojimą ir ištrynimą Jūsų, kaip galutinio naudotojo, įrenginyje (rinkite atitinkamus interneto naršyklės nustatymus, kad išvalytumėte talpyklą ir slapukus). „Google Analytics“ nuostatos numato, kad gauti duomenys būtų saugomi ne ilgiau kaip 26 mėn.

Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

Mes suteikiame, tikriname ir tobuliname apsaugos priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis neteisėto prieigos įgijimo atveju, taip pat apsaugoti nuo atsitiktinio praradimo, atskleidimo arba sunaikinimo. Kad tai įvykdytume, naudojame modernias technologijas, technines ir organizacines priemones, įskaitant ugniasienes, įsilaužimų nustatymo programas, analizės programų ir duomenų šifravimą.

Tačiau mes rekomenduojame Jums laikytis bendrųjų kompiuterio ir interneto saugumo užtikrinimo reikalavimų, taip pat Jūsų asmeninių duomenų apsaugos ir laikymo rekomendacijų, ir mes neprisiimsime atsakomybės, jeigu bus įgyta neteisėta prieiga prie Jūsų asmens duomenų, ir (arba) jeigu jie bus prarasti dėl Jūsų kaltės arba aplaidumo.

Kokios yra Jūsų teisės?

Kaip duomenų subjektas, Jūs turite bendrąsias teises pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus taikomus teisės aktus, įskaitant:

– Naudojimąsi prieiga prie asmens duomenų

Jūs turite teisę reikalauti mūsų patvirtinimo, kad tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, ir tokiu atveju, kai jie tvarkomi, įgyti prieigą prie asmens duomenų arba gauti informaciją apie asmens duomenis, jeigu tiesioginė prieiga neteikiama.

– Asmens duomenų keitimas

Jeigu manote, kad informacija apie Jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę reikalauti ją pakeisti arba papildyti.

– Sutikimo atšaukimas

Tol, kol mes tvarkome Jūsų asmens duomenis remdamiesi Jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo teisėtumui, kurio pagrindas yra sutikimas, duotas iki atšaukimo, taip pat neturės įtakos tais atvejais, kai tvarkymas vykdomas kitu teisiniu pagrindu.

– Prieštaravimas duomenų tvarkymui adresuojamos informacijos pateikimo tikslais

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros ir Jums adresuojamos informacijos pateikimo tikslais.

– Prieštaravimas duomenų tvarkymui remiantis teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome remdamiesi savo teisėtais interesais, tačiau mes tęsime Jūsų duomenų tvarkymą, net jeigu Jūs prieštarausite, tuo atveju, kai turėsime pagrindą tęsti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti nurodytomis teisėmis, turite pateikti mums rašytinį prašymą.

– Ištrynimas

Tam tikromis aplinkybėmis Jūs turite teisę reikalauti, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis, tačiau tai netaikoma tais atvejais, kai įstatymai reikalauja, kad juos saugotume. Norėdami pasinaudoti nurodytomis teisėmis, turite pateikti mums rašytinį prašymą.

– Tvarkymo apribojimai

Tam tikromis aplinkybėmis Jūs turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pareikalavus apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, tai gali turėti įtakos galimybei naudotis mūsų paslaugomis. Norėdami pasinaudoti nurodytomis teisėmis, turite pateikti mums rašytinį prašymą.

– Duomenų perdavimas

Jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui. Ši teisė apima tik tuos duomenis, kuriuos pateikėte mums remdamiesi savo sutikimu arba sudaryta sutartimi, taip pat jeigu tvarkymas atliekamas automatiškai. Norėdami pasinaudoti nurodytomis teisėmis, turite pateikti mums rašytinį prašymą.

Kaip tinklavietės veikla yra reglamentuojama įstatymų?

Interneto tinklavietės veiklą, taip pat visus Jūsų ir „Sales.lv“ santykius reglamentuoja Latvijos Respublikos įstatymai, taip pat taikomi Europos Sąjungos teisės aktai.

Kas reglamentuoja duomenų tvarkymą kitose tinklavietėse, kurių saitai pateikiami?

„Sales.lv“ tinklavietėje gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų tinklavietes (svetaines), turinčias jų naudojimo ir asmens duomenų apsaugos taisykles, už kurias „Sales.lv“ atsakomybės neprisiima.

Su kuo galima susisiekti, jeigu turite klausimų?

Jei turite kokių nors klausimų, komentarų arba prašymų, susijusių su privatumo politika arba Jūsų asmens duomenų tvarkymu, susisiekite su „Sales.lv“.

Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

– Duomenų valdytojo ir jų apsaugos specialisto kontaktinė informacija

Norėdami susisiekti su mumis, galite rašyti adresu [email protected] arba:

Ribotos atsakomybės bendrovė „Sales.lv“, Dzirnavu g. 37-62, Ryga, LV-1010, tel.: (+371) 67 274 479.

Duomenų apsaugos specialisto kontaktinė informacija – el. pašto adresas: [email protected]